+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Overlevingsmechanismen

Doordat de start van kinderen met een adoptieachtergrond vaak gekenmerkt wordt door een combinatie van ongunstige factoren waaronder slechte leefomstandigheden, ondervoeding, verwaarlozing en het ontbreken van een hechtingsfiguur, heeft dit gevolgen voor de eerste ontwikkeling van de hersenen. De hersenen komen veelal in een ‘fight-flight response’ om als persoon te kunnen overleven. Dit kenmerkt zich veelal door een overalert zijn op de omgeving, soms heftig reageren op de omgeving, zich juist terug te trekken uit het contact, ofwel een combinatie.

De eerste ontwikkeling van de hersenen is van belang ook voor de ontwikkeling van hersenstructuren die zich later ontwikkelen. Het is dan ook niet vreemd dat zich vroeg of laat bijzonderheden in het functioneren voordoen.