+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Follow up

 

Na een intensieve training volgt de vertaalslag naar de dagelijkse realiteit. Er volgt een programma met laagfrequente herhalingssessies, om het geleerde verder in te trainen.

In eerste instantie worden de herhalingssessies 1 x per 3 weken ingezet om het geleerde verder in te slijten, om het geleidelijk thuis en op school te integreren. Daarbij vindt veelal ook een telefonisch consult met de leerkracht plaats en/of zonodig een schoolbezoek, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de opgedane inzichten en vooruitgang. Na circa 3 maanden worden de terugkomsessies geleidelijk afgebouwd totdat de support vanuit BrainSpa niet meer nodig is.