+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Leerproblemen

Veel kinderen lopen vast in het onderwijs. Het ene kind loopt al vroeg vast, het andere kind wat later. Dat hangt mede af van hoe het brein zich ontwikkelt en welke eisen er aan het kind gesteld worden. Automatiseren speelt in de eerste jaren van het leesonderwijs een belangrijke rol. Als het kind moeite heeft met automatiseren, dan heeft dat gevolgen voor het onder de knie krijgen van lezen en/of rekenen, de basis van het huidige onderwijssysteem.

Bij het automatiseren spelen meerdere brein mechanismen een belangrijke rol. De linker- en de rechterhersenhelft moeten goed met elkaar samenwerken. De rechter hersenhelft ontfermt zich over alles wat nieuw geleerd moet worden, zoals het onderscheiden van de verschillende letters. Zodra het zien van de letters geautomatiseerd is, neemt de linker hersenhelft het voor een deel over. Als de rechter hersenhelft blijft domineren, dan blijven kinderen bij bijvoorbeeld lezen vaak hangen in letter voor letter lezen. Als het brein te snel schakelt naar een linker hersenhelft strategie, dan wordt er vaak juist te snel en met veel fouten gelezen. Al met al is er voor het leren een soepel werkend brein nodig, waarbij de verschillende hersengebieden hun werk goed doen en ook nog eens goed op elkaar afgestemd zijn.

Hoe pakken we het leerprobleem aan?

Leerproblemen zijn op verschillende manieren aan te pakken. Op school kan er door de juf of meester hulp geboden of er kan hulp buiten school om worden gezocht. Neurofeedback behoort ook tot een van de mogelijkheden om leerproblemen aan te pakken. Er kan bij kinderen met leerproblemen afwijkende activiteit in de hersenen zichtbaar zijn. Bepaalde gebieden werken dan bijvoorbeeld te langzaam, waardoor het voor het kind moeilijker is informatie te verwerken. Dit aspect is dankzij neurofeedback te verminderen, zodat informatie sneller wordt opgenomen en beter verwerkt kan worden. Leerproblemen verminderen hier uiteindelijk door.

Resultaten neurofeedback bij leerproblemen

Wordt neurofeedback ingezet om leerproblemen aan te pakken, dan kan dit tot de volgende resultaten leiden:

  • Verbetering automatiseren
  • Minder herhaling nodig om te leren
  • Verbeterde aandacht en concentratie
  • Verbetering spraak, taal en rekenen

Of het nu gaat om problemen met automatiseren, dyslexie, dyscalculie of werkgeheugenproblemen. het helpt als het kind leert in welke staat het moet komen om de informatieverwerking goed te laten verlopen.
Wil je meer weten over wat wij kunnen doen om leerproblemen te verminderen? Neem dan contact op met Brainspa of maak een afspraak voor een analyse.

Wilt u meer weten over leerproblemen?

Neem dan contact op met BrainSpa of maak een afspraak voor een analyse.