+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

Adoptie

Bij personen die geadopteerd zijn kan hechtingsproblematiek soms een probleem zijn. Dankzij onze expertise en ervaring op dit gebied zijn we in staat snel te schakelen als het gaat om problematiek rondom adoptiespecifieke aandachtsgebieden. Iedereen is uniek, we zorgen daarom voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen. Op deze manier kan er een goede ontwikkeling doorgemaakt worden en meer grip verkregen worden op zaken als angst, concentratie, stress en ontspanning. Het doel is om de rust in de basis te versterken.

Adoptieachtergrond en ontwikkeling hersenen kinderen

Bij kinderen die geadopteerd zijn is de start vaak niet optimaal. Denk aan slechte leefomstandigheden, verwaarlozing, ondervoeding en het ontbreken van een hechtingsfiguur. Dit is van grote invloed op de hersenen. Deze komen vaak in een zogenoemde ‘fight-flight response’ om te overleven. Dit gedrag kenmerkt zich door terugtrekken, heftig reageren of een combinatie hiervan. Juist die eerste ontwikkeling van de hersenen is van belang, ook voor de latere ontwikkeling van de hersenstructuren die later ontwikkelen. Dat er op een later moment in zo’n geval problemen voordoen is niet vreemd. Deze problemen kunnen zich op verschillende gebieden voordoen.

R

Sociaal-emotioneel kunnen er problemen voorkomen met het maken van contact, angst, agressie en reactieve hechtingsproblematiek.

R
(Neuro)fysiologie: de stress vanuit de eerste levensmaanden en -jaren is van invloed op het (neuro)fysiologisch evenwicht. Al is de omgeving nu wel veilig en wordt er liefde geboden, het brein en lichaam kunnen nog wel in staat van paraatheid verkeren. Hierdoor kunnen klachten zoals onrust, slapeloosheid en overgevoeligheid voor prikkels ontstaan.
R
Leren. Veel kinderen hebben problemen met concentreren, automatiseren en motivatie om naar school te gaan en te leren.

Training en begeleiding

BrainSpa hanteert een twee-sporen beleid:

Neuro- en biofeedback training: Er wordt neurofysiologisch naar een goed evenwicht getraind met neurofeedback en biofeedback. Hierbij draait het om het ervaren en leren van ontspannen aanwezig zijn. Hoe richt je ergens je focus op, zonder afgeleid te worden door prikkels?
De één moet bijvoorbeeld leren in een ontspannen focus te komen en angsten los te laten. De ander moet juist leren om een meer actieve focus op te roepen en wat alerter aanwezig te zijn. Wat we trainen is afhankelijk van wat er uit de analyse is gekomen en wat de specifieke aandachtsgebieden en leerdoelen zijn.

Coaching en begeleiding: Bij kinderen vindt er coaching van het kind en begeleiding van de ouders en leerkrachten plaats. We coachen om bewust om te schakelen naar de juiste focus en hoe er omgegaan kan worden met geluiden die afleiden of negatieve gedachten en emoties. Er wordt in kaart gebracht wat ingangen zijn om innerlijke rust te creëren. Tijdens dit proces worden ouders en leerkrachten meegenomen om thuis en op school deze randvoorwaarden te realiseren en om het geleerde in praktijk toe te passen.
Heb je vragen over adoptie en hechtingsproblematiek? Neem contact op met BrainSpa of maak een afspraak voor een analyse.