Intensief traject

Maak je vrij van belemmerende patronen en creëer dankzij ons Intensive traject een nieuw fundament waaruit een ontwikkeling plaatsvindt die je in staat stelt meer vanuit vrijheid, helderheid en met hernieuwde energie te functioneren. Een intensive is een intensief behandeltraject van over het algemeen 4 aaneengesloten dagen. Andere opties zijn 2 x 2 dagen en soms 2 dagen. De betreffende keuze wordt gemaakt aan de hand van wat er nodig is, wat iemand aankan, wat het meest efficiënt is en uiteraard wat jouw wensen zijn.

Waarom Intensive?

De kracht van de behandeling is de integratie van de inzichten vanuit de Brein Balans meting en het stressprofiel, en aan de andere kant de meer inzicht gevende en therapeutische behandeling daar omheen. Hierdoor worden er op fysiologisch niveau en therapeutisch niveau stappen gezet en is de vooruitgang aantoonbaar met meetgegevens en feedback.

Wat levert het je op?

R

Brein conditie

Concentratie, focus, alertheid, efficiency
R

Lichamelijk

Ontspanning, veerkracht & stress herstel
R

Geestelijk

Inzicht in rolpatronen, uitstijgen boven belemmerende cognities, bewust zijn en gebruik maken van mogelijkheden voor groei en herstel
R

Gedrag

Handelen in overeenstemming met doelen
R

Daginvulling

Routine opbouwen in teken van herstel en energie geven aan juiste zaken

Werkwijze

De insteek bij een intensive is heel persoonlijk en individueel gericht. Wij werken niet geheel met standaardprotocollen. Er wordt uiteraard wel gebruik gemaakt van specifieke kennis, ervaring en inzichten over diagnoses en klachten patronen. De behandelingen worden zeer nauwgezet afgestemd op de persoon, de klachten, de doelen en wat er nodig is in de dagelijkse praktijk. De ervaring heeft geleerd dat een intensieve behandeling krachtig werkt, omdat steeds kan worden voortgebouwd op de voorgaande sessie, cliënt en behandelaar in een flow komen waarin meer kan gebeuren, er weinig ruimte is om in het oude patroon terug te vallen en los van de eigen omgeving makkelijker een shift wordt gemaakt. De opbouw van de intensieve training is voor iedereen hetzelfde, de inhoud uniek.

Het is een intensieve behandeling (2 x 2 of 4 dagen) en wekelijks terugkomsessies om het geleerde goed in te slijten en de nodige veranderingen door te voeren.

Vraag dit traject aan

Wil je stappen zetten naar meer balans in je leven vraag hieronder een analyse aan.

Aanvraag intensief traject

4 + 3 =

Overige trajecten

Basic Balance

Als je brein en lichaam dat in balans zijn merk je dat meteen. Om je lichaam en geest weer in balans te krijgen hebben we dit korte, maar effectieve traject opgezet.

Neuro- en Biofeedback

Neurofeedback en biofeedback passen we gecombineerd toe. Het is een zeer geschikt traject voor mensen met klachten als stress, ADHD, hoofdpijn, angst en burnout.

Therapie

Het doel van therapie is om klachten te verminderen en jouw dagelijks functioneren te verbeteren. Samen met jou bekijken we welke vorm van therapie het meest geschikt is.

Coaching

Coaching draait om het helder krijgen van wat er binnen bij jou leeft. Dit activeert je kracht en leidt tot nieuwe inzichten. Hierdoor kunnen nieuwe stappen gezet worden.