Intensief traject

Bevrijd je van je belemmerende patronen en creëer met ons Intensive traject een nieuw fundament waarmee je meer in vrijheid, met helderheid en met hernieuwde energie functioneert. Een intensive is een intensief behandeltraject van (meestal) 4 aaneengesloten dagen. Andere opties zijn 2 x 2 dagen en soms 2 dagen. De keuze wordt bepaald door jouw behoeftes, wat je aankunt, en natuurlijk: wat jouw wensen zijn.

Waarom Intensive?

De kracht van de behandeling is aan de ene kant de integratie van de inzichten vanuit de Brein Balans meting en het stressprofiel. Maar ook de  therapeutische behandeling daar omheen. Deze biedt meer inzichten. Door deze combinatie worden er zowel op fysiologisch niveau als op therapeutisch niveau stappen gezet. Bovendien is de vooruitgang aantoonbaar met meetgegevens en feedback.

Wat levert het je op?

R

Brein conditie

Concentratie, focus, alertheid, efficiency

R

Lichamelijk

Ontspanning, veerkracht & stress herstel
R

Geestelijk

Inzicht in rolpatronen, uitstijgen boven belemmerende cognities, bewust zijn en gebruik maken van mogelijkheden voor groei en herstel
R

Gedrag

Handelen in overeenstemming met doelen
R

Daginvulling

Routine opbouwen in teken van herstel en energie geven aan juiste zaken

Werkwijze

 

De insteek bij een intensive is heel persoonlijk en individueel gericht. Wij werken niet met standaardprotocollen. Er wordt uiteraard wel gebruikgemaakt van specifieke kennis, ervaring en inzichten over diagnoses en klachtenpatronen. De behandelingen worden nauwkeurig afgestemd op de persoon, de klachten, de doelen en wat er nodig is in de dagelijkse praktijk. Onze ervaring heeft geleerd dat een intensieve behandeling krachtig werkt. Er kan namelijk steeds worden voortgebouwd op de voorgaande sessie, waardoor cliënt en behandelaar in een flow komen waarin meer kan gebeuren. Er is weinig ruimte om in het oude patroon terug te vallen. Bovendien is het makkelijker om los van de eigen omgeving een shift te maken. De opbouw van de intensieve training is voor iedereen hetzelfde, de inhoud is echter uniek.

Het is een intensieve behandeling van 2, 2 x 2, of 4 dagen. We hebben wekelijks terugkomsessies om het geleerde goed in te laten slijten en om de nodige veranderingen door te voeren.

 

 

Vraag dit traject aan

Wil je stappen zetten naar meer balans in je leven? Vraag hieronder een analyse aan.

Aanvraag intensief traject