Brein Balans Meting 19p (QEEG)

De Brein Balans 19p, ook wel bekend als QEEG, biedt diepgaand inzicht in de conditie, vitaliteit en veerkracht van je brein. Je krijgt een totaalbeeld van je sterke en zwakke kanten. Je ontvangt ook concrete aanknopingspunten en ingangen, waarmee je een nieuwe balans kunt ontwikkelen. Hierdoor ervaar je meer rust en sta je vitaler en vrijer in het leven.

Het aantal prikkels, impulsen en indrukken dat op ons afkomt lijkt dagelijks toe te nemen. Iedere dag nemen we heel veel beslissingen en moeten we snel schakelen tussen verschillende situaties. Door onderzoek naar hersenactiviteit neem je een kijkje in jouw binnenwereld. Hoe verhouden uitdagingen en drempels in je dagelijks functioneren zich met de balans in het hoofd? Dit geeft inzicht, hoe je een goed evenwicht kunt vinden tussen het functioneren op gewenst niveau en het bewaken van vitaliteit en innerlijke harmonie. 

 

Wat houdt een Brein Balans 19p in? 

 BrainSpa gebruikt de hoogwaardige apparatuur van MindMedia. Bij een Brein Balans 19p meten we je brein op 19 punten. Hiermee brengen we de verschillende processen die in jouw brein plaatsvinden in kaart. Samen met het stressprofiel geven deze processen een mooi totaalbeeld. Een beeld van jouw jouw innerlijke dynamiek en de onderliggende mechanismen die zowel je sterke als zwakke kanten in stand houden.

 

Processen die Brein Balans 19p inkaart brengen

 

R

Informatieverwerking

R
Concentratie en afleidbaarheid
R
Innerlijke (on)rust
R
Mentale overdrive
R
Afstemming op omgeving en innerlijke kwaliteiten
R

Evenwicht tussen denken,voelen, ratio en intuïtie

R
Energieverbruik en opbouw van energie
R
Veerkracht en je vermogen om te schakelen naar innerlijke rust en focus

Waarom kiezen voor Brein Balans 19p?

Door het volledige en uitgebreide beeld van jouw innerlijke dynamiek krijg je heldere en concrete ingangen naar meer balans, vitaliteit en energie. Ook de onderliggende mechanismen worden in beeld gebracht. Het gaat dan om de mechanismen die concentratieproblemen, spanningsklachten, onrust in het hoofd, vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn en innerlijke onrust veroorzaken. 

Een brein balansmeting kan ook erg waardevol zijn als je geen specifieke klachten hebt, maar wel een helder beeld wilt krijgen van je krachten en hoe je je performance kunt optimaliseren.

 

Werkwijze

De meting wordt nauwkeurig afgestemd op jou en op jouw wensen. Deze afstemming vindt plaats tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij het meten brengen we een cap (een soort mutsje) aan op je hoofd. In deze cap zijn elektroden ingebouwd die de hersenactiviteit in kaart brengen. Ook het het lichamelijk stressprofiel wordt in kaart gebracht. 

Na de meting wordt de data direct verwerkt. Dezelfde dag nog ontvang je een terugkoppeling van de resultaten en onze adviezen, volledig afgestemd op jouw aandachtsgebieden en doelen.

 

 

Vraag deze analyse aan

Wil je meer inzicht in jouw functioneren vraag hieronder een analyse aan.

Aanvraag Brein Balans meting 19p
    Overige analyses

    Brein Balans meting 4p

    Benieuwd naar jouw functioneren en gesteldheid? Deze analyse biedt inzicht in jouw brein, vergroot je waarnemingsvermogen en leert je bewust te worden.

    Stressprofiel

    Een zenuwstelsel in balans zorgt voor optimaal functioneren. Door het opstellen van een stressprofiel is het mogelijk meer grip te krijgen op ontspanning.