AD(H)D

Bij ADHD is iemand vaak zo druk in zijn hoofd, dat er vrijwel niets meer bij kan. Hierdoor dringt de leerstof van school niet goed door, wordt er niet onthouden wat er gezegd wordt of kan het zijn dat grenzen van iemand anders overschreden worden, omdat er geen ruimte is om de gevoelens van anderen aan te voelen. Iemand met ADHD is continu bezig de prikkels die binnenkomen te managen.

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis in de aandacht en concentratie en kan gepaard gaan met hyperactiviteit. Bekend is het beeld van drukke ontremde kinderen, waarbij de hyperactiviteit op de voorgrond staat. Er zijn echter vormen van AD(H)D, waarbij het drukke gedrag minder op de voorgrond staat en zelfs een zekere mate van sloomheid of moeilijk op gang komen kenmerkend is. ADHD bij volwassenen is qua uitingsvorm vaak subtieler dan bij kinderen. Zij hebben zichzelf vaak strategieën eigen gemaakt, waardoor ze minder last hebben van de klachten. Vaak resten nog een zekere mate van problemen met plannen, chaotisch zijn, drukte in het hoofd voelen en een verhoogde afleidbaarheid. Hoe de uitingsvorm ook precies is, er ligt over het algemeen eenzelfde soort mechanisme aan ten grondslag op hersenniveau. 

Typen ADHD en kenmerken

Er komen drie verschillende typen ADHD voor:

R
ADHD-I: deze vorm staat ook wel bekend als ADD. Mensen met ADHD hebben vaak te maken met aandachttekort of concentratieproblemen. Bij dit type ADHD komen hyperactiviteit en impulsiviteit minder vaak voor.
R
ADHD-H: bij deze vorm zijn aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit juist een kenmerk.
R
ADHD-C: ook wel de gecombineerde vorm genoemd. Hierbij heeft men de kenmerken van beide vormen. Dit is tevens het type dat het meest voorkomt.
Een aantal kenmerken van ADHD zijn:
R
Verstrooid zijn
R
Chaos in het hoofd
R
Verstrooidheid
R
Moeite met ontspannen
R
Angstklachten
R
Niet lang stil kunnen zitten
R
Dingen eruit flappen
R
Prikkelbaarheid
R
Somberheid
R
Slaapproblemen
R
Woede-uitbarstingen
R
Afwezig of dromerig zijn
R
Enthousiast aan iets beginnen, maar het niet afmaken

Vaststellen en behandeling ADHD

Met behulp van een QEEG (Quantitative Electroencephalogram) kan inzichtelijk worden gemaakt of er sprake is van een patroon in hersenactiviteit dat vaak bij ADHD wordt gezien. Er bestaan verschillende technieken waarmee de balans op hersenniveau kan worden hersteld, waaronder aandachts- en concentratietrainingen. Daarmee verminderen de concentratieproblemen, maar verbetert ook de slaap, fysieke ontspanning, mentale rust en de stemming, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren.

Wat bieden wij

Analyse

Ontdek je kwaliteiten en valkuilen en krijg inzicht in mogelijkheden tot verbetering.

Trajecten

Zet concrete stappen voor een beter functioneren en een hogere kwaliteit van leven.

Opleidingen

Trainingen voor professionals. Vehoog de kwaliteit van je dienstverlening.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of wil je je aanmelden voor een analyse of traject?
Laat het ons hieronder weten.

8 + 3 =